Anvendelse op til 1100°C

Højtemperatur anvendelse for ekspanderet perlite har været godt dokumenteret i mange år. Selvom varmeledningen stiger mærkbart over 980°C, har ekspanderet perlite været brugt ved drifttemperaturer så højt som 1100 °C.

Højtemperatur anvendelser
Perlite isolering bruges ved høj temperatur i stål- og støberiindustri , f.eks. som slaggebinder, i eksotermiske og isolerende formdele, og i produktion af ildfaste blokke og sten.

Slaggebinder

For slaggebinder anvendes ekspanderet perlite eller råperlite og tilføres oven på det smeltede metal i støbeskeen. Oftest anvendes råperlite som reagerer med slagger i støbeskeen og letter fjernelsen af slaggelaget. I tilfælde hvor det er ønskeligt at opretholde temperaturen i støbeskeen, giver ekspanderet perlite et effektiv isolerende lag.
Når perlite anvendes under fyldning af støbeske , skabes en let rullende bevægelse, der renser metallet ved at samle urenhederne. Desuden øges støbeske beklædningens levetid ved hjælp af en glasagtig beklædning efterladt på den ildfaste foring af perlite. Yderligere fordele ved perlite i denne anvendelse er at ingen ubehagelig røg eller skadelige dampe produceres.

Stigtappe

Perlite blandes ofte med eksotermisk pulver og bruges til stigtappe for at forhindre sugning i støbeblokke og støbegods. Perlite er det mest brugte letvægtstilslag til disse anvendelser på grund af dets tilgængelighed, omkostninger og overlegne egenskaber. Normal tilsætning af perlite til isolering og exotermiske blandinger er i området fra 3 til 20 vægt %. Formdele anvendes ofte, i form af hule cylindriske indsatse for stigtappe og plader for halskærner. Disse forme udfører i bund og grund den samme funktion som stigtappe.

Ildfaste materialer

Perlite bruges i produktion af ildfaste materialer, hvor gennemsnitstemperaturen ikke overskrider ca. 1100°C. På grund af dets udmærkede isoleringsegenskaber, er der betydelig anvendelse af perlite i ildfaste støbemasser, teglsten og blokke. I højere temperaturanvendelser anvendes perlite ildfaste materialer ofte som isolerende lag for ildfaste materialer, der tåler højere temperatur.

Støbekerner og støbesand

Perlite kan tilsættes støbekerner og støbesandblandinger som dæmpende middel for at reducere udvidelse af krystallinsk silica, der går gennem faseændringer ved temperaturer over 540°. Støbefejl som spændinger og revnedannelse minimeres og rengøringsomkostningerne reduceres. Desuden forbedrer perlite luftigheden af kernesand, dermed reduceres fejl på grund af for stor tæthed.

Perlite i slaggebinder giver nem udskillelse af slagge og hjælper med at opretholde temperaturen af smeltet metal i støbeskeen.