Begge flad afrundet af socium silikat perlite isolering

Perlite/silikat kompositmaterialer

Ekspanderet perlite granulat kan bindes for at give produkter for et bredt udvalg af anvendelser. En meget egnet binder for mange formål er natriumsilikat også kaldet “vandglas”. Natriumsilikater er opløsninger af vandopløselig glas fremstillet i forskellige forhold af Na2CO3 og SiO2, og giver et bredt udvalg af kemiske og fysiske egenskaber.

Natriumsilikater anvendes bredt som høj temperaturbindemidler og bindere hvor der ønskes følgende egenskaber:

 • Lave omkostninger
 • Uorganisk
 • Nem at håndtere
 • Hurtig hærdning
 • Høj styrke
 • Uopløselighed
 • Kemisk stabilitet

Silikatbundet perlite giver et isoleringsmateriale, der er totalt ubrændbart.

Kaliumsilikat foretrækkes nogle gange for anvendelser, hvor varmeisolering og brandsikkerhed er hovedformålene. Dette materiale har en lidt højere blødgøringstemperatur end natrium.

Natriumsilikat er brugt bredt som en binder for støbesand i støberier. Teknologien for perlite/natriumsilikat kompositfremstilling er i høj grad baseret på disse støberierfaringer.

Typiske egenskaber for perlite/natriumsilikat kompositmaterialer

Varmeledningsevne ved gennemsnitstemperatur 120 °C 0.058 W/m.K
Varmeledningsevne ved gennemsnitstemperatur 350 °C 0.081 W/m.K
Varmeledningsevne ved gennemsnitstemperatur 350 °C 0.094 W/m.K
Max temperatur 650°C
Rumvægt180-260 kg/m3
Bøjningsstyrke minimum 0.34-0.41 N/mm2
Trykstyrke minimum 0.52-0.61 N/mm2
Linær svindprocent mindre end 2% ved 650 °C
Vandabsorption under 10% by volumen efter 24 hours

Perlite natriumsilikat teknologi

En række blandinger af perlite, natriumsilikat og hærder kan anvendes til at styre hærdningen. Følgende generelle retningslinier skal betragtes som et udgangspunkt.

Hærdere

 • Gas – kuldioxid (normalt blæst gennem blandingen)
 • Væsker – Glycerol diacetat plus enten
 • – Glycerol triacetat eller Ethylenglycol diacetat
 • Faststof
 • – Kalciumsilikat – f.eks. Portland cement
 • – Kalciumsulfat – f.eks. gips
 • – Silicium forbindelser – f.eks. ferrosilicium eller kalcium silicium
 • – Siliciumfluorid eller fluorsilikat
 • – Tunge metalsalte f.eks. carbonater eller fosfater
Hærdeproces Silikat/alkali forhold Faststof indhold %
Gas indblæsning 2.00--2.50:1 43-50
Flydende hærder 2.50--2.90:1 40-45
Faststof hærder 2.00--2.30:1 45-50

Forslag til blandinger med forskellige hærdere

Material* Gas hærdning Væske hærdning Faststof hærdning
Natriumsilikat opløsning i volumen % af perlite 2.5-5%5-10%5-15%
Hærder vægt % af natriumsilikat 15-25% at 20°C8-14%25-50%
(* perlitens absorbtion)

Anvendelser for perlite/silikat kompositmaterialer

Høj temperatur isolering Brandbeskyttelse Bygningskonstruktion Andre anvendelser
Rørskåle
Udmuring af ovne
Industriovne
Brændeovne
Ildfaste sten og ovne
Skorstensisolering
Støbeformer
Isoleringsprofiler for indløb
Ildfaste formprodukter
Branddøre
Brandsikre belægninger
Stålværks beklædning
Isolering i gitterspærfag
Brandsikre skabe
Dokumentbokse
Computer diskette- opbevaring
Elektriske kontrolskabe
Loftfliser
Akustiske paneler
Sandwich paneler
Isolationsblokke for vægge
Fundamenter for cryotanke
Stuk
Sprøjtede belægninger
Tagsten
Flydende affalds omdannelse til fast form
Asbest indkapsling
Olie absorptionsmiddel
Coating af svejseelektroder