Portland cementpuds fremstillet med perlite tilslag i stedet for sand, giver mange fordele. Det er mere brandsikkert, bedre isolering og vejer ca. 60% mindre end traditionel cement sandpuds. Ved tilsætning af fibre fås bedre modstand mod revnedannelse. Desuden kan fiber perlite plader håndteres sikkert og nemt.

Fiberforstærket perlitepuds

Tilsætning af alkali resistent glas, polypropylen eller akrylfiber gør det muligt at fremstille præfabrikerede plader. Perlite cementpuds med glasfiberforstærkning kan også bruges for brandbeskyttelse af stålsøjler eller ved anvendelser, hvor traditionel cementpuds kan bruges.

Blanding

Ved batchblanding tilsættes vand og cement og blandes ca. 1 minut til cementblandingen er ensartet. Perlite og fibre tilsættes mens blandemaskinen kører rundt. Omrøringen fortsættes indtil blandingen er grundigt blandet, men bør ikke overstige 4 minutter. Der må ikke blandes for længe – så knuses perlitekornene.

Data

De rigtige blandingsforhold for forskellige blandinger ses i tabellen:

Fiber Armert Perlite Puds, blandning og egenskaber

BlandingsforholdTør rumvægt28 dages gennemsnits- styrke
trykstyrkebøjningsstyrke
kg/m3kPakPa
50 kg Portland Cement (Type I/II)
27 kg Kalk (Type S)
0.2 m3 Perlite
2,2 kg Alkali resistente glasfibre
7506900+1186
50 kg Portland Cement (Type I/II)
50 kg Plast Cement
0.2 m3 Perlite
0.7 kg Polypropylen Fibre
7407600+1131
(**
50 kg Portland Cement (Type I/II)
50 kg Plast Cement
0.1m3 Perlite
0.7 kg Polypropylen Fibre
105012,400+1830
50 kg Portland Cement (Type I/II)
27 kg Kalk (Type S)
0.27 m3 Vasket Sand
19206900+1151
**høj styrke, høj påvirkning udgangspunkt for tegl eller finer

Anvendelse

Fiber forstærket perlite cement puds kan påføres med maskine eller håndkraft. For maskinanvendelse foretrækkes 13 mm lange fibre ,da de ikke har tendens til at klumpe sig sammen i udstyret. På lodrette flader pudses med mindst 2 separate lag. Det sidste lag kan påføres så snart , 1. lag er hårdt nok for efterfølgende lag. På vandret anvendelse ( pladekonstruktion) kan puds støbes i et lag. Når pudsen begynder at stivne, bør den afrettes for at give komprimering. Laget bør være fladt og jævnt men også være tilstrækkelig hårdt til at understøtte færdigbehandling.

Efterbehandling

For at sikre rigtig hærdning af cementen, skal pudsunderlaget holdes fugtigt i minimum 48 timer. Efter at pudsunderlaget har tørret mindst 5 dage, kan overfladelaget påføres ved at følge fabrikantens anbefalinger. Fiberforstærket perlite cementpuds tillader en mangfoldighed af overflader så som bindemiddel ,farve, teksturbelægning, stuk, polymeriseret bindemiddel belægning, fliser eller murværk. Prøver har vist ,at pudsunderlag overstiger minimumskrav for forskydningsværdier for tegl med 300-400%. Perlite vejer typisk fra 40 kg/m3 til 240 kg/m3 ,der gør den specielt egnet for mange anvendelser i bygningsindustrien. Foruden cementpuds kan perlite bruges i mange forskellige isolerende puds, isolerende letvægtsbeton, vægisolering, cryoisolering, svømmende gulve og skorstene

Blanding

Bland perlite cement i en blandemaskine. Bland vand og luftblandingsmiddel i blanderen efterfulgt af cement og bland indtil en cementvælling er dannet. Tilsæt den rigtige mængde af perlite i cementvællingen og bland indtil den krævede våde rumvægt er opnået. Se tabel for rigtige blandingsforhold for alle perlite portland cement baseret puds og påfør tre lag. Bemærk: ved små arbejder er to lag acceptabelt. Påfør andet lag så snart den første lag har opnået tilstrækkelig styrke. Sand kan blandes med perlite i maksimum forhold 1:1 for at øge trækstyrken undtagen i brandkonstruktioner.