Borecement

En smørende “mudder” bestående af vand, ler, puzzolaner, og andre materialer anvendes for boring af olie, gas, vand og geotermiske kilder. Denne smørende mudder tvinges ud gennem bunden af borehuset og mellemrummet mellem boret og foringsrør cementeres for at forhindre indtrængen af korroderende vand og andre forurenende stoffer til brønden.

Hvorfor perlite cement?

Borecement materialer så som kieselgur, puzzolan, flyveaske og glaskugler har ikke de samme letvægts egenskaber som perlite støbemasse med mindre koncentration af bentonit eller gel, som tilsættes til cement. Ulempen med stor koncentration af gel er at det ikke tåler varme. Da perlite cement ikke påvirkes af varme og meget lidt materiale tabes i cementeringsprocessen, som skyldes dets evne til at lukke porerne, giver perlitecement en mere effektiv og billigere borecement. Rumvægten af perlite er kun 100 kg/m 3 i modsætning til 400-1600 kg /m3 tør vægt af andre materialer.

Fordele ved at bruge perlite borecement

  • lavere rumvægt
  • hjælper i brodannelse
  • varmebestandig
  • lavere omkostninger
  • isolerende egenskaber

Kornstørrelse for typisk Perlite borecement tilslagsmateriale

U.S. Mesh (maskevidde)I.S.O. (mm)% gennemfald
82.4100.0
161.275.0
300.640.0
500.314.0
1000.154.0
200.0751.1

Typisk kemisk analyse*

Silicium33.8
Aluminium7.2
Kalium3.5
Natrium3.4
Jern0.6
Kalcium0.6
Magnesium0.2
Andet0.2
Ilt (difference)47.5
Netto total97.0
Bundet vand3.0
* Alle analyserne er vist som grundstof selvom de faktiske former er blandede glasagtige silikater.