Hovedanvendelse

Perlitebeton blandet med cement og vand giver en let, isolerende beton anvendelig for bl.a. tage, gulve, etageadskillelser, isolerende blokke og – elementer. Da Perlite er et af markedets letteste tilslagsmaterialer anvendes det med fordel, hvor der ønskes høj isoleringsevne.

Begrænsninger

Perlitebeton kan ikke anvendes i lange bærende elementer da trykstyrken er begrænset (se tabel 1). Anvend ikke Perlitebeton mellem 2 dampspærrer uden at ventilere den.
Tekniske data:
Perlitebeton giver bedre isoleringsevne ved en given rumvægt end anden isoleringsbeton. Perlitebetonblandinger kan specificeres inden for vide grænser efter de fysiske egenskaber, der ønskes.

Rumvægten for tør Perlitebeton

Der kan vælges mellem 230 – 1600 kg/m³. De lave rumvægte giver de bedste isolationsværdier (λ10 fra 0,06 – 0,4 W/m°C). Se endvidere tabel 1.
Perlitebetons gode isoleringsevne og lave rumvægt reducerer materialevægten og indbygningshøjden sammenlignet med andre lette tilslag.

Ved en bestemt λ – værdi skal mindre materialemængde transporteres, både målt efter vægt og rumfang. Perlitebeton kan blandes og transporteres på samme måde som anden beton.

Anvendelser

Gulve:
I uopvarmede perlitebetongulve som underlag for tæpper og vinyl fås en høj trykstyrke ved iblanding af sand jvf. Tabel 1.

Hvis der skal lægges fliser anbefales en blanding 1:4, t = 50 mm. Er gulvet opvarmet ved varmerør eller elektrisk kabel anbefales det at støbe perlitebetonlag 1:8, placere varmerørene eller – kablerne på dette og der udstøbes mindst 40 mm beton ovenpå. Perlite er inaktivt og vil ikke korrodere stålrør.

Etageadskillelser:
I etageadskillelser ønskes vægten ofte reduceret. Anvendelsen af Perlitebeton oven på bærende beton, stål o. lign. reducerer vægten. I forhold til normal beton spares ofte 50% vægt.

Perlitebeton som afretningslag er meget anvendt, på grund af den lave vægt og gode bearbejdelighed, 40 – 50 mm Perlitebeton giver en god reduktion af støjtransmissionen.

Flade tage:
Perlitebeton anvendes til varmeisolation og brandisolation i flade tagkonstruktioner.

Ofte støbes Perlitebeton ovenpå profilerede stålplader i en tykkelse på 50 – 100 mm.

Der opnås en brandbestandighed på 2–3 timer.

En sandwichkonstruktion af Perlitebeton og Polystyren anvendes også.

Elementer og blokke:
Vægelementer og byggeblokke fremstilles af Perlitebeton, den dyre autoklavering undgås. Skorstenselementer til ovne er eksempler, hvor Perlitebetonens bestandighed ved høje temperaturer udnyttes. Her anvendes Perlitebeton alene eller med andre tilslag som pimpsten.

Andre anvendelser

Perlitebetonens store lydabsorption udnyttes i dækelementer og i T –T bjælker hvor der er indstøbt et lag Perlitebeton. Ren Perlitebeton efter en af blandingerne i tabel 1

Anvendes. Sand bør ikke iblandes, idet rumvægten skal holdes lav for at opnå størst mulig lydabsorption. I indkørsler og veje, hvor der er udlagt varmekabler udstøbes isolerende Perlitebeton under varmekablerne for at mindske varmetabet.

Perlitefyld ved efterisolering af skorstene samt isolerende foring til kedler og ovne er andre eksempler. Endvidere anvendes Perlitebeton som brandisolering ved kabel – og rørgennemføringer i vægge og etageadskillelser.

Blanding

Blandemaskiner med lave omdrejningstal anbefales ( 20-100 o/min.).

1. Bland alle materialer med undtagelse af Perlite
(cement, vand, tilsætningsstoffer og evt. andre tilslag)
2. Tilsæt al Perlite og forsæt med at blande indtil materialet er ensartet blandet, 2 – 3 min. er normalt tilstrækkelig. Bland aldrig mere end 4 min. så ødelægges Perlitekornene. I modsætning til anden beton giver et højt vandindhold bedre styrke i Perlitebeton.
3. Perlitebeton kan tromles, vibreres eller presses.
4. Langsom hærdning anbefales. Overfladen må ikke udtørre de første dage. Damphærdning kan anvendes.

Ved lave vandcementtal forvandes Perlite.

Udstøbning

Perlitebeton udstøbes som enhver anden beton. Den kan pumpes og er endvidere let at afrette.

Blandingsforhold efter rumfang

Cement m³Perlite m³Luftblandings- Middel literSand m³Vand m³Tør rumvægt Kg/m³λ10 w/mkºTrykstyrke Kn/m²Rumfang Færdig blanding m³
11550-32300.0620013.0
11134-2.32500.06540011.0
1825-1.83500.077008.0
1619-1.64300.0813006.0
1413-1.25700.1128004.0
13.511-1.16400.1335003.5
13102.21.510400.26160005.1
13101.751.115800.50140004.6
13101.00.81400-130004.0
11.132.11.014000.40175003.5