Fra en artikel af
George (Doc) og Kay Abraham
til Perlite Institut

Gartnere er normalt rolige og fredelige mennesker, som ikke formidler ophidsede argumenter. Trods alt dyrker en god gartner sunde planter, og derfor behøver han ikke at forsvare sine metoder. Men selv den mest forsigtige planteelsker kan drives til raseri af sygdom uden en tydelig årsag. Og planterne med brune spidser på bladene har været kendt for at skabe betydelig diskussion. Svedne blade ser ud til have så mange årsager, at det giver anledning til uenighed blandt.

Tør luft er ofte beskyldt for at være årsagen . Overgødning beskyldes nu og da for at være årsag. Luftforurening er sommetider mistænkt og fluorid er sommetider dømt skyldig i ødelæggelse af planternes blade. Dårlige planter, dårlig dyrkning, dårlig vand, dårlig temperatur og fugtighed ser ud til at være i stand til at brune bladenes kant. Og da brune blade ikke kan forklare, hvorfor de lider, giver mange mennesker mange bud.

Den største forvirring opstår, fordi svedne blade er et symptom ikke en sygdom eller et skadedyr. Og ligesom at halte, det kan være opstået af alt fra brækket ben til stram sko. Den eneste måde at kende den rigtige årsag er at tage skoen af og røntgenfotografere det pågældende ben. Alle ved hvordan svedne blade ser ud. Plantens spidser eller kanter bliver brune. Sygdommen kan stoppe ved bladenes kant, eller det kan sprede sig langsomt og til sidst være skyld i at bladene falder af. Kur? Der er reelt ikke nogen. Brunt plantevæv er dødt plantevæv ( hvis du skærer et brunt stykke af, vil du stadig have en brun stribe på stedet du skar fra). Den eneste rigtige kur er at finde årsagen til svidet og justere din behandling i overensstemmelse hermed.

Dræber fluorid

I løbet af de sidste tre fire år har husplanteverdenen underholdt sig med snesevis af rygter om fluorids effekt på planterne. Dette almindelig stof har været beskyldt for skader og død langt udover de fleste ukrudtsmidlers styrke. Og kun få planter ,som påskeliljer, har faktisk fået svedne blade fra for meget fluorid i jorden.

Men fluorid er for ofte en nem syndebuk for en frustreret gartner. Den er ikke skyld i nær så mange problemer ,som det menes, men det kan ikke rigtigt undgås alligevel. Fluorid er overalt. Der er så meget af det omkring os, at det er et mirakel at tandkaries ikke er forsvundet fra kloden. Det er ikke alene i vandet, vi bruger til vores planter, det er også i superfosfat, spagnum og perlite. Der er også fluorid i den luft, du indånder og i kaffe og te, du drikker.

Faktisk, er det en skam at fluorid ikke har ansvaret for tørkebeskadigelse af bladene oftere. Fluorid- skade er relativt nemt at undgå. For at modvirke tilgængelighed af fluorid til planterødder, er det eneste, du skal gøre at gøre jorden “sødere” (løfte dens pH). Tilføj en teskefuld gips eller to teskefulde råkalk til en 15 cm potte af jord. Eller du kan tilsætte dolomit til en batch af pottejord i en mængde på 2-10 kg pr. m3 . Disse kalkmaterialer hæver jordens pH op i neutralt niveau, hvor effekterne af fluorid ikke gør skade. Det er så nemt.

En klassisk plante til at vise tørkebeskadigelse af bladene og en af de, der ofte anses for at lide af fluorid er chiorophytum comosum. Mange gartnere føler at brune spidser er en del af dens normale vækst. Det har længe været et problem for både erhvervsgartnere og hobbygartnere, hvad enten store mængder perlite eller spagnum er brugt i deres jord eller superfosfat er brugt som gødning.

I 1977 var chiorophytum comosum genstand for otte omhyggeligt kontrollerede vækstprogrammer ved en uafhængig kommerciel test ved (Jord og Plante laboratorium, Santa Ana, Californien). Friske små planter var dyrket i forskellige vækstmedier: Canadisk spagnum, kalicineret ler, perlite osv. Nogle planter var stærkt gødet med superfosfat. Ingen af de otte specielle behandlinger frembragte nogen målbar mængde af tørkebeskadigelse af bladene, heller ikke da vandet var tilført tre dele pr. million fluorid ( sammenlignet med en del pr. million normalt anvendt i offentlige vandsystemer for at forhindre tandkaries). Studierne når til den konklusion, at mange af skaderne tidligere tilskrevet fluorid antageligt skyldes uheldige kulturforhold. Andre undersøgelser har konkluderet, at fluorid- skade er et perlite relateret problem og har anbefalet at du skyller jord additiverne i klart vand, inden du bruger det i jordblandinger. Men set i lyset af tilgængelig information fra undersøgelserne, kan du ikke henføre svedne blade til perlite eller fluorid alene.

I øvrigt, hvis du vil prøve at fremkalde fluoridskade bare for at bevise for dig selv, at det kan ske, hæld din kaffe eller te ( efter at den er kølet ned) i din plantejord. Kaffe indeholder ca. fem gange mere fluorid end drikkevand og te indeholder endnu mere.

Er salt dårligt ?

Plantegødning sælges som salte eller salte opløst i vand. Salte er stabile tilsætningsmaterialer, og når de er opløst i vand, kan de absorberes af planterne. Gødning, som planterne ikke optager, tørrer ofte ud og vender således tilbage til saltform. Fordi salte “brænder” planter, er de ofte beskyldt for at være årsag til “tørkebeskadigelse af bladene”.

Overdreven gødning kan være årsag til brune spidser på bladene. Ubrugte salte ophober sig over gødet jord og skader planternes rødder. Denne sygdom kan forekomme, hvis du bare gøder nu og da. Hvis du bruger for meget gødning på én gang, vil alt ikke blive absorberet. Endnu værre, en syg eller passiv plante kan ikke engang absorbere normal dosis gødning. Så gødning af en syg plante kan skade den. Fine rødder, der er omgivet af overskudssalte, er skadet og derfor ikke i stand til at lede vand op til planten. Resultatet: bladenes spidser tørrer ud og bliver brune.

Det er muligt uforsætligt at overgøde en rask plante. Nogle pottemedier er forbedret med plantegødning. Da de også indeholder organiske bestanddele , opvarmes indersiden af sækken under opbevaring. Mikroorganismernes arbejde er årsag til frigivelse af ekstra næringsstoffer, og når planterne bliver plantet i potter, kan de få dobbelt dosis gødning.

Planter plantet med ikke forgødet jord og gødet kun med rigtige intervaller kan stadigvæk få tørkebeskadigelse af bladene fra gødning. Når tør jord er gødet, bliver rødderne lige pludseligt udsat for en meget høj koncentration af næringsstoffer. Lerpotter viser alt for ofte en anden slags saltophobning. Den hvide skorpe, der ophober sig på ydersiderne af potten, er for det meste gødning ( som går gennem de porøse sider) og delvist faststoffer fra hårdt vand. Så vidt det vides, brænder salte fra hårdt vand ikke rødderne eller er ikke årsag til plantebeskadigelse udover syreelskende planter som azalea.

Hvad med tør luft ?

De fleste tropiske planter kan lide relativt høj luftfugtighed fra 60 til 90%. De fleste vokser dog godt ved luftfugtighed omkring 50%, i nærheden af den sundeste luftfugtighed for mennesker ca. 35%. Men luften i centralopvarmede hjem kan dykke under 15% om vinteren. Dette er i virkeligheden ca. 10% lavere end den gennemsnitlige sommerluftfugtighed i Sahara ørknen og kan være meget hårdt for både planter og mennesker.

Drivhus luftfugtighedsgennemsnit er nær 60%, som så mange planter synes at lide. Når disse planter kommer til dit hjem, er chok fra lav luftfugtighed årsag til at bladene bliver brune omkring kanterne. Desuden kan de tabe blomsterne og knopperne. Nogle planter kommer sig aldrig efter chokket. Det er derfor folk laver og bruger stenbakker. Stenbakken behøver ikke være andet end en gammel isbakke eller et plastikfad fyldt med små sten og vand. Befugtning af bladene flere gange om dagen forøger fugtigheden midlertidigt, men i meget tørre hjem kan det måske ikke gøre stor forskel. Hvis dit hjem er meget tørt, sæt planterne sammen som den sidste udvej i kampen mod lav fugtighed.

Kan det være kulden ?

Et antal af tropiske planter bliver skadet, når de er udsat for kolde temperaturer 4-7ºC) ,eller når de vandes med koldt vand. Planter der er særligt følsomme for skader fra lave temperaturer er aglaonimas, dieffenbachias og fittonias. Symptomer som brune pletter på bladene og bladkanterne kan ses på afkølet Afrikansk viol og filodendrons.

For en plante, kan en kold vinduesrude virke som et stort stykke is. Alle vinduer skaber faktisk træk. Luft afkølet af vinduet bliver tung og bevæger sig ned, forbigå dine planter. At trække gardiner for er en afhjælpningsforanstaltning.

Andre forhold der er skyldige i tørkebeskadigelse af bladene

Produkter der giver planteglans kan forbedre bladenes udseende meget. Men for meget glans kan mindske bladets evne at fotosyntetisere og kan skade dets vækst. Skaden begynder naturligvis ved bladenes spidser. Hvis du anvender disse blandinger sørg for at følge instruktionerne på mærkaten.

I byområder er støv et stort problem. Usynlig forurening er endnu værre. Etylen, kulilte, svovldioxid og flere andre luftbårne forureninger kan være skadelige for grøn vækst. Planter voksende i byer i vindueskarme og nær carporte er især modtagelige for disse ulykker. Desværre er symptomer på forureningsskader de samme som de andre problemer, og kurene (flytning på landet og to daglige regnbyger) er upraktiske.

Den ene plantes medicin kan være den anden plantes forurening. Brug ikke landbrugs- eller havesprøjtemidler på husplanter. Hold ikke spraydåsen for tæt på planten. Gas drivmiddel, der strømmer ud er så koldt, at det kan fryse plantevæv og frembringe en sveden spids eller to på ingen tid, og du vil få samme slags skade ved at røre tøris.

Rigtigt brugte husplantesprøjtemidler er farlige når de bliver brugt på forkert plante. Malathion er skadelig for crassulas (jade planter), julestjerner, asparges bregner. Svampemiddel der indeholder benomyl kan være årsag til bladenes spidsskader på Svensk efeu og etårige frøplanter.

Noget så hårfint som tørkebeskadigelse af bladene opstået på grund af kemikalier ser ud til at opstå på raske planter næsten fra den ene dag til den anden. Et kæledyr, en kat kan være på strejftog, når den angriber sådanne katteagtige favoritter som bregner. Planter der vokser på overfyldte passager kan få deres stød fra forbigående gæster. Brune spidser er deres tegn på, at det er tid at give dem mere albuerum.

Også omkring huset

En almindelig praksis at udrydde jordskadedyr er at hælde husholdnings blegemiddel på. Det er en fin billig måde at dræbe underjordiske skurke, men det kan også være en måde at skabe klorin forbrænding. Hvis dit drikkevand kommer fra en brønd burde der ikke være noget problem. Men hvis du bruger stærkt klorbehandlet byvand kan tilførsel af blegemiddel skabe ikke alene “svedne blade” men også død. Byboerne som vil prøve blegehjælpemiddel først, burde lade vandet stå natten over, så klorinen kan “dampe” væk. Gennemblød herefter jorden og tilsæt en almindelig anbefalet dosis af en spiseske husholdningsblegemiddel til en liter vand.

Og hvad med vand der er løbet gennem blødgøringsmiddel? Når vandet er for hårdt, er standardbehandling at udskifte kalciumioner med natrium, hovedingrediens af bordsalt. Du kan erstatte kalcium og neutralisere natrium i blødgjort vand ved at tilsætte en teske gips. Vores mening er dog, at hvis det er ufarligt for mennesker, er det ufarligt for planter, selvom samme slags salt dræber vejtræer, når det er spredt ud på vinterveje. Vi har hørt rapporter om både gode og dårlige virkninger af blødt vand til husplanter.

Tørkebeskadigelse af bladene skyldes flere ting. Men oftere er det resultat af dårlige kulturelle vaner, ikke udefra kommende virkninger som forurening, fluorid i vandet eller dårligt jordindhold. Hvis dine planter er udsat for disse symptomer skal du ændre måden, de lever på. Generelt , kan du løse problemet uden at have forstået, hvad det skyldes. Lav kun få forbedringer med sund fornuft på den måde, du dyrker dine planter ,og de vil næsten sikkert stoppe med at blive brune på kanterne.