Golfbaner er blandt de mest styrede græsarealer der findes. De er ikke alene genstand for naturens variable, de skal modstå komprimering fra trafikken og give en absorption tilstrækkelig til at absorbere kraftig regn uden at give søer samtidig med at det stadig holder på vand og gødning for optimal græsvækst. Desuden overvåges vedligeholdelse omkostningerne meget omhyggeligt for golfbaner og der skal være meget lille forstyrrelse af golfspillernes spil.

Perlites rolle i golfbaner

Enestående fysiske egenskaber for perlite gør det til et ideelt materiale for reparation af golfbaner. Når perlite tilsættes som bestanddel af jord på golfbaner, skaber perlite partiklerne kontaktflader med hinanden og andre jordpartikler og giver luftpassage gennem banen. Disse luftpassager giver ilt til græsrødderne. Det er absolut nødvendigt for god græsvækst. Desuden tillader disse luftpassager usædvanligt meget vand at dræne hurtigt. Således udelukkes oversvømning og spillet kan fortsætte tidligere efter stærk regn. Desuden udelukker perlite gennemblødte baner, der nemt kan blive beskadiget.

Selvom perlite øger bortledning af vand, sætter de enestående partikler perliten i stand til at absorbere optimal mængde vand på deres overflader. Denne overfladeform absorberer vand og vandopløselig gødning og gør det tilgængelig for græsset efterhånden som der er behov for det.

Reparation af baner

Den bedste måde at anvende perlite til golfbaner er når banerne bliver etableret. Der er i dag tusindvis af eksisterende baner, alligevel kan de udnytte fordelene ved perlite gennem reparationer.

“Siden vi har anvendt perlite har vi lagt mærke til forbedret dræn og mindre kompression i vor vanskeligste green og bedre fugtabsorption i alle vore greens.” (Ron Bivis, Golfbane inspektør assistent, Salisbury Country Club, Salisbury, North Carolina)

I en teknik brugt til at reparere golfbaner med perlite, fjernes græspropper på 20 mm i diameter og 250-300 mm lange med 100mm centerafstand fra banen. Græspropper og løse klumper bør fjernes, sådan at hullerne ikke efterfølgende fyldes med dette materiale.

Perlite spredes derefter på banen og fejes ned i hullerne indtil hullerne er ca. 1/3 fyldte. Herefter, spredes sand over banen og fejes ned i hullerne til de er fyldt. Som resultat af spil, vanding og regn, vil perlite migrere ind i jorden omkring hullerne. Da perlite er et uorganisk materiale, vil det ikke rådne eller nedbrydes, men vil fortsat have sine egenskaber år efter år. Næste behandling vil afhænge af mange faktorer så som spilintensiteten, jordstrukturen, vanding og regn.