From an address by
George (Doc) og Kay Abraham
til Perlite Institute
27. April, 1979

Før diskussionen om de forskellige prøver der er foretaget, skal vi forklare, hvorfor perlite er så vigtigt et medium i dagens containerdyrkning og i potteplanter. Vand er et næringsstof. En plante er 90% eller mere vand, men den behøver også ilt. Rødderne leverer vand og ilt til planterne ( måske 98% af ilten planten bruger kommer via rødderne). Da både vand og luft (ilt) bevæger sig ind via og ud af jordblandingen, er både vandabsorption, dræn og luftindhold vigtige i ethvert potteplantemedium.

Hvis jorden er dårligt drænet, eller tæt pakket på grund af fine organiske partikler, er ilt afskåret fra planten. Også, når planten vandes, tvinger det luften ud gennem bunden af potten eller det danner bobler op på overfladen. I løs porøs jord, er det fint, fordi det skaber sugevirkning som henter frisk luft fra toppen ned i luftmellemrummene i jorden.

Hvis jorden er for fugtig eller mangler korrekt dræning, er der ikke nok ilt og rødderne gisper efter luft. Ligeledes, giver mangel på ilt høj koncentration af kuldioxid ( et affalds produkt), reducerer rodvækst og visse jordorganismer, vokser på samme måde som høje koncentrationer af CO2. I stillestående jord producerer disse organismer giftkemikalier, som har katastrofal virkning på planternes helbred. Mange gartnere opdager det, når de tager planterne dyrket i en potte ud og ofte bemærker, at de nederste 2 cm jord, ofte er stillestående og ildelugtende.

Dette sammen med en lav pH ( det er høj surhed) og en giftig form for ammonium (NH3) er med til at dræbe planterne. Perlites rolle i en jordblanding tillader dannelse af luftmellemrum, hvor ilt og vand har fri bevægelse.

Mens de fleste gartnere synes at foretrække grov perlite, er der behov for en information om hvordan medium og finere perlite er lige så effektive i at forhindre iltmangel.

Generelle iagttagelser om perlite

Generelt, efter års afprøvning og eksperimenter, er der mange iagttagelser om perlite og dets brug i potteplanter.

Områder og potter som indeholder fin, medium eller grov perlite har haft akkurat samme vægt og størrelse som dem der anvendte traditionelle tørveblandinger. Mange prøver har bekræftet, at der ikke burde være nogen betænkelighed ved at bruge finere kornstørrelse og at 100% perlite kan bruges og være lige så succesrig som traditionelle tørveblandinger.
Test på effekten af forskellige kornstørrelser af perlite på roddannelsen af stiklinger og ved spiring af frøene viser, at i alle tilfælde, uanset størrelse, var roddannelse det samme med hensyn til tid, størrelse og kvalitet. Faktisk, behøvede finere kornstørrelser mindre vand for at bevare sunde rødder. I frøspiring, klarede grov perlite sig dog ikke så godt som finere perlite.
Perlite er også undersøgt for brug ved udtørring af blomster. Blomsterne blev lagt i bakker af fin perlite og dækket let. Efter at havde stået 3-6 dage ( eller længe nok for at tørring ) blev blomsterne flyttet og støvet af . Blomsterne kan også tørres ved at brug fin perlite og mikroovn ( ca. 3-5 min).
100 % perlite har været brugt til dyrkning af orkideer. Fin og medium kornstørrelse blev prøvet, men grov perlite klarede sig bedst. ( For mere information om dyrkning orkideer i perlite se: Growing Orchids in Perlite)

(For more information on growing orchids in Perlite see: Growing Orchids in Perlite)

Konklusioner

Perlite er et af naturens bedste medier for plantedyrkning. Det syntes ikke at gøre nogen forskel, hvilken kornstørrelse der bruges bortset fra visse planter som orkideer.
Det er muligt at dyrke de fleste planter i perlite alene, selvom almindeligvis finere og medium kornstørrelser vil fungere bedre og behøver mindre vand.
Frøene kan startes i enhver kornstørrelse af perlite.
Perlite er god til drivhusborde. Og som ekstra fordel, kan insekter og snegle ikke lide perlite.
Perlite ( specielt fin kornstørrelse) er fremragende for tørring af blomster.
Perlite er ideel for udendørs containere og potter. De kan nemt flyttes, fordi perlite i blandingen gør den lettere, endvidere forbedres dræningen.