Det at bruge kompost i dag er en vigtig del af løsningen på et voksende problem med bortskaffelse af affald . Med voksende problemer for at placere nye lossepladser og rask lukning af eksisterende, er alt hvad der kan tage volumen fra lossepladserne værd at studere nærmere.

Nye regler kræver ofte kompost

I flere steder i USA har husejerne intet valg – genanvendelse og kompost er et krav. I andre stater forbyder reglerne at blande noget som helst organisk haveaffald med normalt husholdningsaffald – det bliver overladt til husejerne at bestemme, hvordan de skaffer sig af med blade og græs.

At lave kompost ikke nyt. Mange mennesker har lavet kompost af deres organiske affald og haveaffald i årevis. Problemet er dog, at kompost ofte kræver mere arbejde end mange er villige til.
Bunker af blade samlet for at nedbrydes anaerobisk udvikler hurtigt lugt og resulterer i at materialet mere ligner en våd, snavset klat end ny blomsterjord.

Perlite bliver brugt mere og mere af dem der søger relativt enkel adgang til kompost. Ved at lægge perlite i lag med blade, græs og andet organisk materiale, kan kompost laves uden ,at man skal vende det hyppigt og næsten uden lugt. Med tilsætning af perlite mens komposten laves bliver produktet bedre blomsterjord.

Universitetsstudier bekræfter fordelene ved perlite

To undersøgelser har bekræftet fordelene ved perlite i hjemmekompost. I et studie ved Cornell University, Johnson, Richard og Naylor (“Kompost med perlite”) fandt man at i haveaffald forbedrede perlite ensartetheden af blandingen og forbedrede materialets luftindhold. Med øget luftindhold reduceres lugtgener fremkaldt af anaerobisk gæring og hurtigere iltkrævende nedbrydning. Disse forskere fandt at det optimale forhold var 1:1 (perlite / haveaffald).

I 1991 skrev Peter Strom fra Cook College ved Rutgers University om Perlite brugt som forbedring i havekompost. Han fandt at tilsætning af perlite kan anbefales for kompostering af blade.Tilsætning af 12 mm perlite for hver 300 mm blade giver et godt resultat. Man fandt ud af, at dobbelt dosis var endnu bedre. Og højere dosering kan give yderligere fordele.

Mary Hammilton borgmester i Peapack-Gladstone, New Jersey har viet sit liv til kompost, hun har brugt perlite i over ti år. Da hun og hendes mand blev ældre, blev det hårdere og hårdere at vende kompostbunken. Hvis man ikke vender, begynder bunkerne af græs og blade at lugte og det endelige produkt bliver næsten ubrugeligt. Nu begynder familien Hammilton, at kompostere blade og græs om efteråret ved at lægge skiftende lag blade, græs og perlite. Praktisk talt var det ikke nødvendigt at vende eller flytte på bunken om vinteren, de fik perfekt blomsterjord til foråret for deres krukker og have.

For havekompost kan næsten alle typer perlite anvendes. Da kompostmateriale bruges udendørs, kan en finere type perlite bruges i stedet for de mere tilgængelige, men også dyrere traditionelle grove “havebrugs typer”. Mindre og finere typer perlite ikke alene hjælper i komposten, men holder udendørs jord fra at blive sammenpresset og absorberer meget mere vand end grovere typer perlite.