De såkaldte “grønne tage” bliver bygget mere og mere overalt i verden. De bliver brugt såvel på erhvervs- og industri byggeri som beboelsesejendomme. Ifølge Dr. Edgar David professor ved Temple Universitet/Ambler efterligner “grønne tage de naturlige processer som erstattes af bygningerne. Det er en ny og spændende teknik der kan forbedre vor luft- og vandkvalitet”. Tagene sparer også energiomkostninger ved at sørge for meget bedre isolering og holder meget længere end traditionelle tage, som nedbrydes og forringes af ultraviolet sollys og varme. Dr. David vurderer at typiske grønne tage kan holde “to til tre gange længere end traditionelle tagsystemer”.

I nogle tyske byer bliver grønne tage støttet med skattefordele og i nogle byer, som i Stuttgart, er der krav om grønne tage i visse konstruktioner.

Et tag på Heinz 57 Center i Pittsburgh,PA

Billede fra Roofscapes Inc.

Ifølge Fritz Hammerle fra Arti-Grün (beliggende nær Stuttgart)
er grønne tage blevet udviklet af mange årsager.

• Vandabsorption og problemer ved kraftig regn
Med mange ugennemtrængelige overflader eller bebyggede områder med 5% eller mindre ugennemtrængelige områder, vil 90% af vandet fra uvejret løbe væk inden for 9 minutter. Med grønne tage vil kun 30% af vandet løbe væk inden for 2 timer. Som resultat af stigende udvikling i mange områder langs Rhinen, har f.eks. Køln haft tre århundreders oversvømmelser inden for 10 år.

• Visuelle og miljømæssige fremskridt
Taghaver og grønne tage har bevist, at de er visuelt indbydende og tiltrækkende – især i byområder, hvor der er mindre og mindre åben plads til rådighed. Med grønne tage (i Tyskland må man ikke bruge pesticider eller insektdræbende midler på grønne tage, og gødningsstoffer bruges sparsomt) er mængden af forurening fra bortledet regnvand blevet betydeligt reduceret.

• Energibesparelse
Grønne tage har bevidst, at de kan spare energi om vinteren og reducere køleomkostninger om sommeren. De reducerer også mængden af regnvand, der skal behandles i regnvandssystemer og kommunale renseanlæg.

Som et resultat af disse og mange andre sager, har der i Tyskland været en betydningsfuld vækst i grønne tage. I 1994 blev 11% af alle flade tage (tage med hældning på 5% eller mindre) bygget som grønne tage – i 2001 var antallet vokset til 14%.

Læs mere om de grønne tage

For at læse mere om grønne tage, som bruger letvægtsblandinger med perlite for vandabsorption og korrekt bortledning, er der her links til et antal interessante sider (på engelsk):

Green Building Starts at the Top E. Daniels – an excellent article by
Green Roofs.Com non-commercial sites – with links to both commercial and
A Link To Roofscapes, Inc (Charles Miller)
http://www.greenroofs.com/archives/gf_may06.htm