Efterhånden som verden bliver grønnere, er der en tendens til at benytte container beplantning. Disse containere bliver ikke alene brugt i inden- og udendørs butikscentre, men også i taghaver over underjordiske garager, butikscentre, terrasser og tagboligens haver.

Et fælles problem for alle disse anvendelser er vægt. Belastningen på gulv, dæk eller tag er ofte en begrænsende faktor for containervægten. Det begrænser dybden af vækstmediet, der kan anvendes og det begrænser størrelsen af busken eller træet, der kan plantes.

Perlite (100% perlite) eller Perlite/spagnumblanding

Normalt vejer helt gennemvandet jord 1900-2200 kg/m³. Derfor kan jord i en container 1,2 x 1,2 m, 1 m dyb og stor nok til et lille træ, veje næsten 3200 kg. Når det bliver ganget med antallet af containere, kan belastningen på bygningen blive enorm.

Helt gennemvandet perlite/spagnum vækstmedium vejer kun ca. 550 kg/m³ og 100% perlite vejer endnu mindre. Ovennævnte container fyldt med perlite/spagnum ville kun veje ca. 770 kg, mindre end et ton. Denne enorme vægtbesparelse med perlite/spagnum blanding kan give arkitekter, ingeniører og anlægsgartnere en mængde ekstra muligheder og mere omfattende beplantning, større buske og træer samt nedsætte tag belastningen.


Planter dyrket i 100% perlite i Israel

Ekstra fordel ved 100% perlite eller Perlite/spagnum blandinger

Fordelene ved 100% Perlite eller Perlite/spagnumblanding er ikke alene begrænset til vægtbesparelse. Planteperl Perlite er et uorganisk mineral af vulkansk oprindelse. Derfor rådner det ikke eller på anden måde omdannes, men bliver ved med at fungere i vækstmediet. Desuden vil Plante-perl Perlite absorbere vand 3-4 gange deres vægt på overfladen uden at blive gennemblødte (på grund af dets enestående overfladeform).

Dette har stor betydning for container beplantning, da denne type beplantning har tilbøjelighed til at tørre ud hurtigere end beplantning i jorden. Disse egenskaber ved Perlite vil give sundere planter og træer til trods for at der kræves mindre arbejde (og mindre vand). Plante-perl Perlites absorption øger også dets absorption af næring, når der anvendes vandopløselig gødning. Desuden giver Plante-perl Perlite luft i vækstmediet, hvilket er afgørende for optimal planteudvikling.

En yderligere fordel ved brug af 100% perlite eller perlite/spagnum vækstmedium i containere er at de er nemmere at flytte, de holder længere fordi de ikke er genstand for større belastning fra tung jord.

Typiske container vækstmedier

Normal containervækstmedium kan være enten 100% fin perlite eller 50% Plante-perl Perlite og 50% grov spagnum (volumen %) plus gødning. Denne blanding vil variere betydeligt afhængig af sådanne faktorer som hvilken type planter der skal dyrkes, klimatiske forhold og størrelsen af containeren. Som generel regel, anbefales det at anvende mindst 20% Plante-perl Perlite i enhver containerblanding.

I container vækstmedier kan der også bruges jord i forbindelse med spagnum, Plante-perl Perlite og gødning.