Perlite er et naturligt forekommende vulkansk materiale som ekspanderes og formales omhyggeligt i specielle anlæg hos Nordisk Perlite. Det specielle ved Nordisk Perlites anlæg er, at der fremstilles partikler i en særlig form og struktur, så der dannes en filterkage med uendeligt mange mikroskopiske kanaler, som giver optimal gennemstrømning ved maksimum klarhed af væsken.

filteraid
Det færdige produkt perlite har en række helt specielle egenskaber og fordele:

• Høj filtreringsevne
• Stor gennemstrømning
• Amorft materiale - ingen krystallinske partikler
• Ødelægger ikke lungerne
• Lav rumvægt, 1 sæk (14/17 kg) erstatter 1 sæk (23kg) Kiselgur
• Uopløselig
• Let at rense filterdug
• Jævn forbelægning
• Sterilt produkt
Nordisk Perlite fremstiller en fuld række af filterperlite typer lige fra de fineste - for filtrering af meget små korn - til markedets groveste for filtrering af store partikler med deraf følgende stort væskeflow.

På billedet ses princippet i en filtreringsopgave..