Perlite er ikke et handelsnavn, men navnet på en naturligt forekommende vulkansk sten.
Den ekspanderer ved opvarmning i en ovn ved over 1000°C op til 20 gange sit oprindelige volumen. Ekspansionen foregår uden tilsætningsmidler. Det ekspanderede korn kaldes også Perlite. Det er sammensat af utallige tynde bobler adskilt af ganske tynde glasagtige cellevægge. Der dannes et nyt produkt, hvidt og sterilt. Dette ekspanderede materiale bliver herefter formalet til filter perlite ved en særlig teknik.

Kemisk sammensætningFysiske egenskaber for ekspanderet Europerl Perlite
Glødetab2,50%FarveHvid
SiO274,86%Frit vand0,5%
AL2O312.58%PH (i vandig opløsning)6,5 – 8,0
TiO20.06%Sand vægtfylde2200 – 2400 kg/m ³
Fe2O30.70%Kornstørrelse5 - 50µ - gennemsnitlig
CaO0.75%Blødgøringstemperatur1100°C
MgO0.26%Smeltepunkt1350°C
Na2O33.4%OpløselighedOpløselig i varm koncentreret alkali eller HF
Moderat opløselig (<10%) i 1 N NaOH.
Delvis opløselig (> 3%) i syrer (1 N).
Meget lidt opløselig (<1%) i vand og svage syrer.
K2O4.78%
Det færdige produkt perlite har en række helt specielle egenskaber og fordele:

• Høj filtreringsevne
• Stor gennemstrømning
• Amorft materiale - ingen krystallinske partikler
• Ødelægger ikke lungerne
• Lav rumvægt, 1 sæk (14/17 kg) erstatter 1 sæk (23kg) Kiselgur
• Uopløselig
• Let at rense filterdug
• Jævn forbelægning
• Sterilt produkt
Nordisk Perlite fremstiller en fuld række af filterperlite typer lige fra de fineste - for filtrering af meget små korn - til markedets groveste for filtrering af store partikler med deraf følgende stort væskeflow.

På billederne nedenfor ses princippet i en filtreringsopgave, samt filterperlitekorn forstørret.

Sporstoffer %

ArsenikBariumBoronKlorinKromKopperGalliumBlyManganMolybdænSvovlTitanZirkon
< 0.001*<0.1<0.010.0005<0.0075<0.0015<0.05<0.001*<0.3<0.002<0.02<0.1<0.003

* I.h.t. “Food Chemical Codex” Metoden