Filtrering er en adskillelse af urenheder fra væsken. Væsken strømmer gennem et porøst medium og afsætter urenhederne på eller i mediet. Filterhjælp er et formalet materiale som blandet med den væske der skal filtreres hjælper med at fjerne urenheder uden stort trykfald. Filterdugen holder på kagen. Filterhjælpen danner et porøst lag på dugen, og således er filterhjælpen det filtrerende medium der fanger urenhederne der skal fjernes og forhindrer dem at sætte sig i dugen.

Filterhjælp filtrering er af mekanisk, ikke kemisk art. Ujævne uregelmæssigt formede partikler sammenfletter og dækker på en måde der efterlader op til 90% tomrum eller åben plads. Disse tomrum danner billioner af mikroskopiske fine mellemrum mellem filterhjælp partiklerne. Størrelsen af disse åbninger er så små at urenhederne filtreres fra væsken.

De uendelige mange åbninger giver en hurtig gennemstrømning og glimrende klarhed. Filterhjælpen er let i vægt, inaktiv og danner stærkt porøse filterkager til at bevare fri strømning af væsken. Partiklernes struktur skal være sådan, at de ikke pakker for tæt sammen. Ikke alene tillader perlite høj begyndelses- strømning af væsken men skaffer også poreplads til at fange og binde urenhederne og efterlader en høj procentdel kanaler åbne for fortsat gennemstrømning. Kornfordelingen skal være tilpasset for at give en forbelægning på en grovmasket dug og stadigvæk give et ønsket flow og klarhed.

Nordisk Perlites filterhjælp opfylder disse kriterier. De er tilgængelige i mange typer til alle anvendelser.

Trykfiltrering

Generelt
Filterdugen bærer filterkagen. Størrelsen af åbningen bør være fin nok til at tilbageholde filterhjælp partiklerne og tillade at en fast kage bliver dannet hurtigt, mens den samtidigt giver minimum trykfald. Materialet skal kunne modstå kemikalier, tryk og eksisterende temperaturforhold under filtreringen. De mest anvendte duge er metal og stof.

Forbelægning
I de fleste tilfælde er første skridt dannelsen af forbelægning. Det er et tyndt lag på 1,5-3,0 mm der beskytter dugen og sikrer klarheden ved at afsætte urenhederne på overfladen. Filterhjælp kvalitet anvendt til forbelægning skal være omhyggeligt valgt for at give det hurtigste flow og stadigvæk fange urenhederne. Man laver en blanding af filtreret væske, eller vand og filterhjælp. Koncentrationen skal være lavest mulig, 0,5% er typisk. Omrøring i forbelægnings beholder skal være tilstrækkelig til at holde perliten svævende. Overdreven bevægelse i lang tid kan knuse perlite partiklerne. Typisk forbrug er 200-1700 g/m² filterhjælp. Forbelægningen bliver dannet ved recirkulation af filterhjælpen gennem filter. De grove partikler fanges først af filterdugen efterfulgt af mindre partikler. Forbelægningsflow på 40 liter/m²/min. er normal. Meget lave flow bruges ved højere viskositet. Der bør være mindst 0,7 kg/cm² differenstryk når der forbelægges. Ved forbelægning bør væsken være klar efter 5-15 minutter.

Vin tanke

Body feed
Tilførsel af filterhjælp i væsken der skal filtreres kaldes bodyfeed.

Type og kvalitet samt mængde der tilføres er afgørende for at opnå det højeste flow med ensartet og ønsket klarhed. Dosering af filterhjælp varierer efter indhold af urenheder og andre variable specielt til hver anvendelse. Normalt er ½ procent passende. Ofte anvendes som tommefingerregel samme mængde Perlite som mængden af urenheder. Perliten kan blandes direkte i beholderen med væske, der skal filtreres eller doseres fra en beholder ind i filter indløbet.

Valg af type
Mange brugere mener at klarhed er det vigtigste mål for kvaliteten af filtreringen. Høj kvalitet af filterhjælpen er afgørende for ensartede resultater dag efter dag. Valg af særlige typer og kvaliteter af filterhjælp, der har den rette partikelstørrelse og fordeling, er de vigtigste faktorer. Herefter er der mange overvejelser som mængden af filterhjælp, der skal bruges, flow der er nødvendigt for at opfylde produktionsplan og kapacitetesbegrænsninger.

Overensstemmelseserklæring

Download PDF

Typisk størrelse af partikler som fjernes ved filtrering med Nordisk Perlites produkter

Partikkelstørrelsen er i micron

Filteraid1.11.00.90.80.70.60.50.40.3*0.20.1
Type 180XXXXXXXXX-X
Type 150XXXXXXX-
Type 80XXXXX-
Type60XXXX-
Type 50XX-

* 0,2 micron er den teoretiske grænse for optisk mikroskopi