LET BÆRENDE BD-30 YDERVÆG

 • 210 mm EUROPERL PERLITE, U-værdi = 0.18

Regnskærm ” En på to” 19 x170 gran med mindst 22 mm overlæg. Fastholdt med blanke dykker henholdsvis 28/65 og 38/100.
Ventilationsspalte 19 x 45 mm afstandslister af gran.
Vindbremse 9 mm vindgips, fastholdt med 29 skruer pr. henholdsvis 200 og 300 mm. Alle samlinger skal understøttes.
Isoleringsmateriale Europerl Perlite 70 kg/m³, l D klasse 42 mW/m ° C.
Vandret stolpe 40 x 40 mm c-c 600 mm fastgjort med to stk. 38/100 blanke dykkere.
Lodret stolpe 45 x 170 mm c-c 600 mm.
Indvendig beklædning 13 mm gipsplade, spartlet og overfladebehandlet, fastholdt med 29 mm skruer eller søm henholdsvis pr. 200 og 300 mm.

Let bærende BD-30 ydervæg isoleret med EUROPERL PERLITE
Væggenes indvendige overflader opfylder kravene til en klasse 1 beklædning, og væggens udvendige overflader kan anvendes på steder, hvor der stilles krav om mindst klasse 2 beklædning Evt. lodrette samlinger mellem gipspladerne skal understøttes af 25 x 50 mm trælægte

For bærende vægge skal bæreevnen af stolperne 45 x 170 cc – 600 mm eftervises med henblik på brandpåvirkning. (lastkombination 4 iht. DS 409) Alternativt kan der opsættes yderligere et lag 13 mm gips under vindgipsen, eller ventilationsspalten kan udelades. Derudover skal der yderligere et lag 13 mm gips på indersiden af vægen. Da Europerl Perlite er ubrændbart kan en mere lempelig konstruktion evt. godkendes på Dansk Brandteknisk Institut.
Konstruktionen med to 13 mm gipsplader med forskudte samlinger, spartling samt overfladebehandling giver en tilstrækkelig tæthed mod luft og dampgennemgang. Gipspladerne kan substitueres med en 15 mm brandbeskyttende gipsplade som Gyproc F samt en dampbremse Såfremt der anvendes to gipsplader skal det inderste lag fastgøres med 10 skruer pr.m2

Gran er en meget holdbar træsort til udvendig beklædning, især såfremt taget har et udhæng og beklædningen holdes fri af grunden. Galvaniserede søm arbejder sig ud af konstruktionen, derfor er valgt blanke dykkere, hvilket også er mere miljøvenligt!

let væg

TUNG BÆRENDE BS-60 YDERVÆG

 • 150 mm EUROPERL PERLITE U-værdi =0.29
 • Formur af teglsten eller cellebeton
 • Isoleringsmateriale Perlite 70 kg/m³, l D klasse 42 mW/m°C.
 • Murbindere
 • Murpap
 • Bagmur af teglsten, beton, celle- eller klinkebeton
 • Fundament
tung yder

TUNG BÆRENDE BS-60 YDERVÆG

  • 100 mm EUROPERL PERLITE U-værdi =0.40
  • Formur af teglsten eller cellebeton
  • Isoleringsmateriale Perlite 70 kg/m³ l D klasse 42 mW/m°C.
  • Murbindere
  • Murpap
  • Bagmur af teglsten, beton, celle- eller klinkebeton
  • Fundament
  • Tung bærende BS-60 ydervæg isoleret med EUROPERL PERLITE
    Gamle murede ydervægge måler typisk hhv. 31 eller 36 cm

Europerl Perlite kan anvendes til efterisolering såfremt sten og mørtelfuger er i god stand.

Europerl Perlite kan også anvendes ved nybyggeri

Der findes udstyr til indblæsning af Europerl Perlite.

Det er vigtigt at sikre sig at evt. udskiftning af vinduer kan finde sted uden Europerl Perliten løber ud.

I varmetabsberegningen forudsættes 4% udmuring samt 20mm isoleringsstrimler i vindues & dørfalse.

Væggenes overflader opfylder kravene til en klasse 1 beklædning, og kan anvendes i flere etager

tung yderbæg