Bærende skillevæg BD-bygningsdel 30

  • 95 mm EUROPERL PERLITE, U-værdi = 0,40
  • Klasse 1 beklædning, 2 x 13 mm gipsplader
  • Europerl Perlite 70 kg. m ³ l D klasse 42 mW/m ° C
  • (DS 418, 7 udgave, 2011)
  • 45 x 95 mm stolper
  • Klasse 1 beklædning, 2 x 13 mm gipsplader
  • Skillevæg isoleret med EUROPERL PERLITE
  • Skillevægge isoleres med henblik på brand og lyd reduktion, kun såfremt skillevægen vender mod et uopvarmet rum er der krav om varmeisolering.

Stolper skal have en dimension på 45 x 95 mm med c-c afstand 600 mm

Gipsbeklædningen kan være 2 x 13 mm med min. 150 mm forskudte samlinger, eller en 15 mm brandgipsplade.

Gipspladerne fastgøres med 29 & 41mm skruer eller søm pr. 200 mm langs pladekanter og 300 mm langs mellemunderstøtninger. Såfremt der anvendes 2 gipsplader skal det inderste lag fastgøres med 10 skruer pr. m2. Alle samlinger skal være understøttet samt strimlet & spartlet.

Denne konstruktion kan også godkendes som ikke bærende BD-60 skillevæg.

Med en beklædning på 1 x 13 mm gipsplade + 1 x 15 mm på begge sider opfylder konstruktionen kravene til en BD-60 bærende skillevæg.

snit i væg

Snit i væg