Det er meget hurtigt og nemt at isolere med Europerl Perlite. Under byggeriet kan Europerl Perlite løbende hældes ned i muren eller ,når muren er færdig .Dette kan ske fra sække eller fra big bags. Man kan også isolere med en indblæsningsmaskine.

perlite hulmursisolering
Hulmursisolering med perlite

Efterisolering af ydermur

Europerl Perlite kan ofte hældes ind fra toppen af muren. Hvis det ikke er muligt , kan det blæses eller pumpes ind med specielle maskiner.
Europerl Perlite er et levende granulat ,som selv finder vej ud i de yderste afkroge af hulmuren

perlite i væg
perlite i væg eksempel 2

Teglstensmur

Det er meget hurtigt og nemt at isolere med Europerl Perlite. Under opmuring skal det undgås , at der falder mørtelrester ned i mellemrummet , som skal isoleres. Opmur enten ½ – 1 m ad gangen og hæld Europerl Perlite ned i mellemrummet eller mur hele muren op og fyld op med Europerl Perlite. Sørg for at der er helt tæt ved vinduer, døre, eludtag og murgennemføringer for evt.gas og friskluft. Hvis der ikke er spalte i bunden af vindusåbningen , skal der fyldes op med Europerl Perlite før vinduet monteres.

perlite i væg eksempel

Let ydervæg

Væggen bør opbygges med lodret træskellet og en rem i toppen af væggen,som ikke er gennemgående fra ydervæg til indervæg. Dels for at nedsætte risiko for kuldebro, dels for at gøre det muligt at hælde Europerl Perlite ned i væggen fra loftet, når væggen er opbygget.
Sørg for at der er helt tæt ved vinduer, døre, eludtag og murgennemføringer.

perlite i vægge