312 mm EUROPERL PERLITE U-værdi = 0.12

 • Diffusionåbent undertag
 • Europerl Perlite 70 kg/m³, l D klasse 42 mW/m ° C.
 • (DS 418, 7. udgave, 2011)
 • Spær
 • Øko Dampbremse B2
 • Forskalling
 • Min. klasse 2 beklædning, som f.eks. 15 mm listeloft
 • Tag isoleret med EUROPERL PERLITE
 • Denne konstruktion giver en væsentlig bedre isolering end kravet i bygningsreglementerne.
 • Tagbeklædning skal opfylde de brandtekniske krav til en T-tagdækning.
 • Undertaget kan være en 19 mm voksbehandlet diffusionåben blød træfiberplade med not & fjer
 • Spærene kan have en dimension på 45 x 195 mm + 45 x 95 mm med c-c afstand 900 mm
 • Konstruktionen er lovlig mod uudnyttelig tagrum i henhold til BR-S 98 & BR-95.
 • Kravet om BD-bygningsdel 60 i forbindelse med brandsektionsvæge kan opfyldes såfremt der underliggende monteres en 13 mm gipsplade + 15 mm
tagkonstruktion