Etageadskillelse BD-bygningsdel 30

 • 100 mm EUROPERL PERLITE, U-værdi = 0.38
 • 22 mm gulvbrædder
 • Europerl Perlite 70 kg/m³, l D klasse 42 mW/m ° C.
 • (DS 418, 7. udgave, 2011)
 • Bærende bjælker
 • Forskalling
 • Klasse 1 beklædning, 2 x 13 mm gipsplader
 • Etageadskillelse isoleret med EUROPERL PERLITE.
 • Etageadskillelser isoleres med henblik på brand og lydreduktion, kun såfremt etageadskillelsen vender mod et uopvarmet rum er der krav om varmeisolering.
 • Bjælkene skal have en dimension på min. 45 x 195 mm med c-c afstand 600 mm.
 • Den spredte forskalling skal være min. 22 x 95 mm c-c afstand max 400 mm og fastgøres med to stk. blanke søm, 34 x 100 mm i spærene.
 • Gipsbeklædningen skal være 2 x 13 mm med min. 150 mm forskudte samlinger, eller 15 mm brandbeskyttende gipskartonplader. Gipspladerne fastgøres med 29 & 41 mm skruer eller søm pr. 200 mm langs pladekanter og 300 mm langs mellemunderstøtninger. Såfremt der anvendes 2 gipsplader, skal den inderste fastgøres med 10 skruer pr. m². Alle samlinger skal være understøttet samt strimlet & spartlet.
 • Med en gipsbeklædning på 1 x 13 mm + 1 x 15 mm brandbeskyttende gipskmartonplader som
 • Ergonomic GEF 15 opfylder konstruktionen kravene til en BD-60 etageadskillelse.
 • Da Europerl Perlite er ubrændbar kan en mere enkel konstruktion evt. godkendes af Dansk Brandteknisk Institut.
 • Europerl Perlite må derudover anvendes som isoleringsmateriale oven på en BS etageadskillelse som f.eks. 100 mm letklinkebeton.
etageadskillelse