Perlite som dyrefoder/ bærestof i kunstgødning

Ekspanderet perlite anbefales som bærestof for pesticider, kraftfoder, ukrudtsmidler og andre lignende anvendelser.

Som bærestof for kraftfoder, vil perlite let binde koncentratet, medens det forbliver frit løbende (anti- klumpning) og kemisk modstandsdygtig mod mikrobiologisk nedbrydning. Perlite tillader også hurtig væskebevægelse mellem bærestofoverfladen og modtageren af kraftfoder.

Godkendelser

Perlite er blevet godkendt af organisationer som Association of American Feed Control Officials. Det er også blevet godkendt til at blive brugt i fremstilling og filtrering af både dyrefoder og fødevarer, er inkluderet i Food Chemicals Codex 2. Eddition, Second Supplement. I Food Chemicals Codex er perlite godkendt for brug som filterhjælp i fremstilling af fødevarer og foder men også som antiklumpningsmiddel.

Desuden er Perlite anmeldt til Eu-kommissionen for tilsætning til dyrefoder.

Tidligere Patenter

I U.S. patent i 1982 (4,310,552) med titlen “Casting perlite before the swine”, bruges perlite i kombination med svinefoder (sædvanligvis lavet af mad eller korn). I en blanding af 10-50% perlite, bruges perlite “til at absorbere medicin og sporelementer”. Der var lavet en liste over patentets mål: forbedringer i foderudnyttelsen, forbedringer i måden at fodre grise på, forbedringer i bortskaffelse af grisemøg.

Tidligt i 1980, eksperimenterede Dr. P. Glodek fra Universitet i Göttingen, Tyskland, med brug af perlite i svinefoder. Der blev foretaget en sammenligning mellem grise fodret med traditionel foder og grise fodret med samme foder kombineret med perlite.

Ifølge hans rapport “viste to perlite grupper væsentlig højere vægtstigning end en ad libitum kontrol gruppe, der til gengæld klarede det bedre end ration fodret kontrolgruppe”. “Der skal lægges særlig vægt på at perlite fodrede grise opnåede dagligt højere vægtstigning på 197 g og varighed af fodring 23 dage færre med samme foderudnyttelse som rations fodrede kontroldyr”.

Det kan derfor konkluderes at i dette forsøg gjorde perlitefoder det muligt at opnå hurtigere vækst med ad libitum fodring end det er muligt med almindelig ad libitum fodring uden betydningsfulde ulemper i foderudnyttelse sammenlignet med sædvanlig rationsfodring.

Brug af perlite i dyrefoder i dag

Perlite bliver brugt som bærestof for vækstfremmer.