Perlite for adsorption

Perlite kan bruges til at rense spildvæske. Perlite kan også bruges til hurtig lugtreduktion og dehydrering af dyrenes væsker.
I disse anvendelser, bruges perlite som granulat eller sammenpresset til kugler af ønsket størrelse og form. Perlite anvendes som adsorberende medium i containere for bortskaffelse af flydende farlige substanser.

Ved at aktivere perlite med saltsyre og/eller svovlsyre kan materialet bruges som rensemiddel for spild- og procesvand.

Perlite som fyldstof

Perlite anvendes som fyldstof for pesticider, foderkoncentrat, ukrudtsmidler og andre lignende anvendelser.

Som fyldstof for foderkoncentrater, vil perlite hurtigt adsorbere koncentratet, og virker som antiklumpmiddel og er kemisk modstandsdygtigt mod mikrobiologisk nedbrydning. Perlite tillader også hurtig væskebevægelse mellem kornenes overflade og modtager af foderkoncentratet.

Perlite til dræning

Brochure til download fra Perlite Institute:

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/09/Perlite-for-Water-Quality.pdf

Ny udvikling

Nordisk Perlite Aps har udviklet et nyt adsorptions materiale bestående af Perlite og Bentonite med mange muligheder. Bl.a til anvendelse som kattegrus.

Expanded perlite