Ingen sundhedsrisiko ved Perlite

Perlite er et rent og sterilt produkt med neutral pH-værdi, der lever op til forskellige standarder og kodeks, bl.a. Chemical Codex og Unites States Pharmacopoeia. Forskere og offentlige myndigheder har gennemført utallige sundhedsstudier af Perlite. Ingen af studierne viser at der er nogle sundhedsrisici ved Perlite. Konklusionen på studierne er klar og entydig, nemlig at det er sikkert for virksomhederne og forbrugerne at bruge Perlite.

Perliten’s rene og miljøvenlige egenskaber gør den egnet til mange forskellige anvendelser, herunder:

  • Som filterhjælp ved vandrensning
  • Til filtrering af fødevarer, vin, øl, juice og andre drikkevarer
  • Ved rensning af pharma-produkter, enzymer, mm
  • Som et anti-klumpningsmiddel på grund af Perlitens høje absorption af vand
  • Som fyldstof i puds, tandpasta, maling, kosmetik, skrubbecreme, mm
  • Til isolering i gulve, vægge og lofter
  • I cementplader,
  • Til jordforbedring i forbindelse med planteavl

Our product is a green product of natural ingredients

of volcanic eruptions 5 -10 million years ago.

It is a sustainable product.