100% økologisk naturmateriale der kan føres tilbage til naturen

Kravene man skal stille til fremtidige økologiske produkter kan ikke beskrives i en enkelt sætning. Man må følge produktet fra “vugge til grav”, hvilke emissioner er der, hvilke farer for menneske , dyr og planter, mulige ressource besparelser for råstoffer, optimering af energiforbrug, optimering af transport.
Foregår dette på bedst mulig måde, kan man tale om et 100% økologisk og bæredygtigt produkt.

Produktgruppen Europerl Perlite

Udgangsmaterialet – Perlite er en vulkansk sten, som hentes i skibe i Grækenland og Tyrkiet. Der er meget store forekomster af Perlite – også andre steder i Verden. Under transporten fylder råmaterialet ( der er blevet soltørret ) 1/20 af det senere ekspanderede volumen. Ekspansionen og den videre bearbejdning foregår hos Nordisk Perlite i Hillerød, hvor restvand inde i kornene ved opvarmning til blød tilstand får kornene til at “poppe op” og give den poreformede struktur. Energiforbruget er relativt lavt i kraft af en målrettet indsats med bl.a. varmegenvinding i produktionsprocessen. For isoleringsformål tilsættes en siliconeharpiks i vandopløsning under produktionen i en mængde på under 0,2% (vægt). Efter reaktion med luftens kuldioxid dannes produkterne Kaliumcarbonat og Methylkiselsyre og produktet bliver vandafvisende. Der er ingen kendte skadelige og toksiske egenskaber fra disse produkter, hverken i menneskets organisme eller i jorden. Alt i alt fremstilles EuroPerl Perlite uden miljømæssige belastning med et minimum energiforbrug.

100% miljømæssig forsvarlig genanvendelse

Da Europerl Perlite er et uorganisk og neutralt produkt, er der ingen risiko for. at det rådner eller omdannes. Det betyder , at det kan genanvendes. Der er ingen behov for deponering , og det kan uden problemer tilbageføres til naturen og anvendes endda som jordforbedring og 100% rent dyrkningsmiddel for planter.

Bæredygtig produktion med markant reduceret CO2-udslip

Nordisk Perlite gennemfører i forået 2013 en større ombygning af produktionsanlægget således, at vi kan genindvinde en stor del af spildvarmen fra produktionsprocessen. Via varmevekslere som bygges ind i processen opvarmer vi fjernvarmevand, som via 1,8 km rørledninger i jorden føres til Hillerød Fjernvarmevæk. Den genanvendte energi svarer til opvarmning af flere hundrede huse i et år. Se klip fra TV2 Lorry.

Konklusion

Europerl Perlite er et ubrændbart naturmateriale med mange anvendelser. De vandafvisende og diffusionsåbne egenskaber bevirker, at der ikke forekommer varmetab ved gennemfugtning og åbner mulighed for at anvende det til bygningskonstruktioner som er fri for folier og luftspalter, specielt i træ- og tagkonstruktioner. Europerl Perlite kommer fra naturen og kan føres tilbage til naturen. Man kan betragte Europerl Perlite som et økologisk velanvendeligt materiale.

bæredygtig perlite CO2