Fokus på bæredygtighed og miljø

Nordisk Perlite har fokus på miljø og bæredygtighed i alle produkter, aktiviteter og processer.

Vores råmateriale er et naturprodukt i form af en vulkansk sten fra åbne miner. Der bruges ingen kemikalier i forbindelse med fremstillingen af Perlite. Det færdige produkt er kemikaliefrit og miljøvenligt, og kan efter brug genanvendes 100% og tilbageføres til naturen i modsætning til Kiselguhr, der kræver special deponering af affaldet. Der er ingen spild eller bi-produkter ved produktion af Perlite, da alle partikelstørrelser og densiteter kan bruges. På den baggrund er Nordisk Perlite med til at beskytte og bevare ressourcerne og miljøet, når vi producerer Perlite.

Perlite er amorft og ikke skadeligt for mennesker. I modsætning hertil kan Kiselguhr give stenlunger som er farligt for mennesker. Perlite’s markant højere densitet i forhold til Kiselguhr betyder, at der bruges mindst 30% mindre Perlite end Kiselguhr. Det har en positiv effekt på miljøet og transportomkostningerne.

Nordisk Perlite har, som den eneste Perlite producent i Verden, udviklet et anlæg der genanvender næsten al den varme der bruges i forbindelse med produktion af Perlite. Vi  sender den overskydende varme ud til mere end 600 husstandene i lokalområdet. Genanvendelsen af varmen fra produktionen hos Nordisk Perlite gør, at vi har et ekstremt lavt energiforbrug og det hjælper til at mindske den miljømæssige belastning og er med til at skabe en bæredygtig udvikling.

En del af det energiforbrug og CO2 udslip der forekommer under produktion af Perlite ophæves når det indgår og anvendes i de færdige produkter, fx:

  • Perlite til isolering af vægge, gulve og lofter er en energibesparende foranstaltning
  • Perlite indgår som jordforbedring til planter, der forbruger CO2
  • Perlite indgår som fyldstof i byggematerialer, der gør byggematerialet lettere og mindsker transportomkostningerne

Vi vælger samarbejdspartnere, som har en miljøpolitik vi finder ansvarlig.

Vi sikrer overholdelse af myndighedskrav og gældende lovgivning.

råperlite graves ud i miner